Agenda

November 2022
Z M D W D V Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wie is KFK ?

Kempische Farmaceutische Kring

Beroepsvereniging Apothekers

Polderstraat 32
2360 Oud-Turnhout

Ondernemingsnr.: 0408.806.302

Vaccinatie in de apotheek

Beste collega,

Zoals jullie ongetwijfeld ondertussen vernomen hebben, is het licht op groen gezet voor de covid-vaccinatie door apothekers vanaf 1 november.

Er blijven nog heel wat logistieke vragen over. We hebben enkele maanden geleden al eens een bevraging gedaan over de bereidheid om te fungeren als HUB-apotheek.  Omdat de situatie ondertussen al heel wat wendingen heeft genomen, zouden we opnieuw even willen aftoetsen wie van jullie mee in het vaccinatie-verhaal wil stappen.

Er zijn 2 vragen:

  1. Ben je van plan om te vaccineren in de apotheek? 
  1. Zou je ook als HUB-apotheek willen fungeren, m.a.w. wil je ook vaccins optrekken voor artsen en collega-apothekers, die ze dan op afgesproken tijdstippen komen afhalen in de apotheek?

Jullie kunnen ook beide functies combineren.

Als we het antwoord op deze vragen kennen, kunnen we een voorstel formuleren aan de verschillende eerstelijnszones om de campagne in de eerste lijn op gang te trekken.

We kunnen enkel rekening houden met de antwoorden die via de KFK-website worden geregistreerd via dit invulformulier

We zouden graag jullie antwoord krijgen voor woensdagavond 2 november zodat we in de 2de week van november hopelijk van start kunnen gaan. De betrokken collega’s zullen uiteraard vooraf nog uitgebreid gebriefd worden over de werkwijze die zal gevolgd worden voor verdeling en registratie.

Met collegiale groeten,

Het KFK-bestuur

Sneltesten in de apotheek

Beste collega’s,

Wij kregen vanuit verschillende Eerstelijnszones (ELZ) uit de Kempen de vraag welke capaciteit voor Covid-sneltesten wij apothekers de komende herfst en winter zouden kunnen aanbieden.

Zo willen zij samen met ons bekijken of er bijkomende testfaciliteiten moeten worden aangeboden. Wij beseffen maar al te goed dat dit niet voor alle collega’s een evidentie is. De personeelsdruk, de inkanteling van de covid-vaccinatie in de eerstelijn, waarbij ook apothekers gaan vaccineren, de extra belasting door het inefficiënt invoeren van het papierloze voorschrift, de laagdrempelige dienstverlening van de apotheken, … zorgen al voor een hoge belasting van de apotheken en apothekers.

Vandaar dat we via deze enquête willen polsen of jullie testing zullen aanbieden en zo ja, wanneer en welke testcapaciteit denken jullie te kunnen bewerkstelliggen. Zo kunnen we nadien samen met de ELZ’s kijken of dit voldoende is of dat er bijkomende capaciteit moet voorzien worden.

Wij danken jullie alvast om deze enquête in te vullen.

Met collegiale groeten,

In naam van het hele KFK-bestuur.

Met vriendelijke groet, Dieter

Informatie voorbereiding coloscopie met Plenvu®

voorbereidingsschema thuis

logo plv

Via deze weg willen wij vanuit de werkgroep transmurale zorg graag de aandacht vestigen op het correcte gebruik van Plenvu® ter voorbereiding van een coloscopie.

We merken dat bij sommige patiënten, die de voorbereiding thuis doen, de inname van Plenvu® niet altijd even vlot verloopt. Een goede voorbereiding is immers bevorderlijk voor de kwaliteit van het onderzoek: stoelgangsresten kunnen letsels, zoals poliepen, tijdens het onderzoek verbergen.

Via bijgevoegde informatie willen we nog eens de aandacht vestigen op het correcte gebruik bij voorbereiding thuis. We verspreiden deze informatie naar de huisartsen, huisapothekers en binnen het AZ Herentals.

Alvast bedankt voor jullie constructieve medewerking.

Met vriendelijke groeten

Apr. Sofie Peeters

i.o.v. werkgroep transmurale zorg.

Postgraduaat 1ste lijn gezondheidszorg

Vanaf oktober 2013 wordt door de Thomas More Hogeschool een opleiding postgraduaat 'Professional in de eerstelijnsgezondheidszorg' ingericht te Turnhout.

Meer info.

Vitalink wint e-Health Award voor beste samenwerking

Logo geel-blauw vitalinkOp 6 juni 2013 sleepte Vitalink de prijs voor de beste samenwerking in de wacht op de derde uitreiking van de Agoria e-Health Awards. De jury loofde het project voor het bevorderen van samenwerking tussen verschillende zorgactoren, waarbij de zorg voor de patiënt centraal staat.

Persmededeling e-Health Award       

Medicatieschema

Eerste nieuwsbrief m.b.t. een stand van zaken over de evolutie van het project ‘Medicatieschema’ in de provincie Antwerpen en in de KFK regio.logo KAVA

Europese Vaccinatieweek

mazelen verslaan in het vijfde leerjaar

Zorg+gezondheid95% van onze kinderen zou zich moeten laten vaccineren tegen mazelen. 95% is de drempel om ervoor te zorgen dat de mazelen zich niet kunnen verspreiden.

Lees meer...

Pentothal

UPDATE 10/2012: bevoorradingsprobleem met Thiobarbital Braun.

Lees meer...

Vitalink

Logo geel-blauw vitalink

Proefproject Vitalink 

Eind 2012 ging in de regio Turnhout het pilootprojecten Vitalink van start.

Lees meer...